การ Upload ข้อสอบ เข้า moodle

ตัวอย่างไฟล์การทำข้อสอบ 

-------------------------------------

1. แบบ text aiken   Download 

2. Text editor ทั่วไป พิมพ์ในรูปแบบ GIFT (ถ้าจำไม่ผิด)

เช่น

Server ใช้ระบบปฏิบัติการอะไร {
=Linux
~Mac
~Windows
~Dos
}