คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน

Click manual-moodle.pdf link to view the file.