คู่มือและเอกสารการใช้งาน


ข่าวและประกาศ

วสว.กศ.รร.ส.สส.
ภาพกิจกรรมการรวมแถวเคารพธงชาติ(30พ.ย.60) หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส.(E-Learning) รุ่นที่ 2 (29 พ.ย.60-16 มี.ค.61)
 


 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนด้วยตนเอง(selfie E-Learning)(4พ.ย.60-6 ธ.ค.60)ส.อาวุโส เหล่า ส.รุ่นที่1
 


 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ยินดีต้อนรับ นายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส.(ผ่านสื่อ)รุ่นที่ 2 (29 พ.ย.60-16 มี.ค.61)
 


 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า ส.(ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่2 (29พ.ย.60-16มี.ค.61)
 


 
รูปภาพของAdmin User
วิชา เรียนห้วง 11-17 พ.ย.60
โดย Admin User - Monday, 13 November 2017, 12:32PM
 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
แนะนำแอประบบcloud Computing เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาและเก็บข้อมูล
 

แนะนำแอประบบcloud Computing เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาและเก็บข้อมูล 

ของ นสน. ส.อาวุโสเหล่า ส. (ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่1 คือ "Google Drive" ของบัญชีGmailทุกคนที่มีอยู่แล้ว

แอนดรอย ดาวโหลดที่นี่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs


IOS ดาวโหลดที่นี่   Google ไดรฟ์ โ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(82 คำ)
 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
กลุ่มLINE หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า ส.(E-Learning)รุ่นที่ 1
 

ขอเชิญ  นสน.และครู-อาจารย์  รร.ส.สส.ที่สอน  เข้ารวมกลุ่มLINE 

หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า ส.(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่1 

(1 พ.ย.60-16 ก.พ.60) 

เพื่อการติดต่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 

ที่นี่   http://line.me/R/ti/g/RAYJ4dYV57

http://line.me/R/ti/g/RAYJ4dYV57http://line.me/R/ti/g/RAYJ4dYV57

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(58 คำ)
 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
แนะนำแอป Elearning เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา ของ นสน. ส.อาวุโสเหล่า ส. (ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่1 คือ "MOODLE MOBILE"
 

แนะนำแอป Elearning เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา ของ นสน. ส.อาวุโสเหล่า ส. (ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่1 คือ "MOODLE MOBILE" 

แอนดรอยดาวโหลดที่นี่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile 


IOS ดาวโหลดที่นี่ Moodle Mobile โดย Moodle Pty Ltd 

https://itunes.apple....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(85 คำ)
 
วสว.กศ.รร.ส.สส.
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า ส.(ผ่านสื่อฯ)รุ่นที่1
 

1พ.ย.60-3พ.ย.60 
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า ส.(ผ่านสื่อฯ)รุ่นที่1