ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
การเรียนห้วงที่ 8 วันที่ 17 - 23 มิ.ย.60
โดย Admin User - Friday, 16 June 2017, 1:33PM
 
รูปภาพของAdmin User
เรียนห้วง ที่ 5 วันที่ 27 พ.ค.60 - 2 มิ.ย.60
โดย Admin User - Thursday, 25 May 2017, 12:02PM
 
รูปภาพของAdmin User
ห้วงเรียนที่ 4 วันที่ 20 - 26 พ.ค.60
โดย Admin User - Thursday, 18 May 2017, 10:57AM
 
รูปภาพของAdmin User
วิชา ที่เรียน ห้วง วันที่ 13 - 19 พ.ค. 60
โดย Admin User - Monday, 15 May 2017, 10:30AM
 


   1. เหล่าทหารแพทย์ 

  

หมายเหตุ  อีก 3 วิชา ผู้สอนไปตรวจการฝึก ตจว.ให้เลื่อนไปก่อน

   2.การปฏิบัติการร่วม/ผสม      
   3.การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
   4.การจัดการฝึก


(Edited by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - original submission Friday, 12 May 2017, 11:27 AM)

 
รูปภาพของAdmin User
วิชาเปิดเรียน ห้วง 6 - 12 พ.ค.60
โดย Admin User - Friday, 5 May 2017, 11:31AM
 
รูปภาพของAdmin User
เปิดเรียนห้วง 29 เม.ย. - 5 พ.ค.60
โดย Admin User - Friday, 28 April 2017, 1:19PM
 
รูปภาพของAdmin User
ขั้นตอน การขอเปิด รายวิชา ต่าง ๆ ในหลักสูตร
โดย Admin User - Friday, 21 April 2017, 7:32AM
 

ขั้นตอน การขอเปิด รายวิชา ต่าง ๆ ในหลักสูตร

รูปภาพของAdmin User
ยินดี ต้อนรับ หลักสูตร ชั้นนายร้อยเหล่า ส.(ผ่านสื่อ) รุ่นที่ 6
โดย Admin User - Thursday, 20 April 2017, 3:52PM
 

หลักสูตร ชั้นนายร้อยเหล่า ส.(ผ่านสื่อ) รุ่นที่ 6


ยินดีต้อนรับ


นทน.สามารถ Download ตารางสอนได้